Kutatás

Cégünk megalakulása óta törekszik rá, hogy bővítse kutatási kapacitását. Ezen túl kutatóintézeti valamint egyetemi partnereink együttműködésével különböző anyagtudományi kutatásokkal foglalkozunk.

Az alap- és alkalmazott kutatási területeink az anyagtudomány széles spektrumát ölelik fel. Számos ipari problémára keresett válasz során találkoztunk olyan kérdésekkel, melyek mélyebb vizsgálatot igényeltek.

Az ötlettől

a megvalósításig

0%
Kutatás
0%
Fejlesztés
0%
Gyártás

Vizsgálati és mérési módszereink

SEM (Scanning Electron Microscope)10
EDAX (Energy Dispersive X-ray Analysis)10
TEM (Transmission Electron Microscopy)10
XRD (X-ray Diffraction)10
DSC (Differential Scanning Calorimetry)10
DTA (Differential Thermal Analysis)10
Micro-Vickers keménységmérés10
Optikai mikroszkóp10
NMR (Nuclear Magnetic Resonance)10
Mössbauer-spektroszkópia10

Tevékenységünk során olyan technológiákat alkalmazunk, mint például indukciós olvasztás normál-, redukáló- és inert atmoszférában, normál olvasztás, kis- és nagyenergiás mechanikai őrlés és aprítás, elektrokémiai leválasztás, magnetron porlasztás (DC, RF), ultragyors hűtés (fémolvadékok esetén akár 10 000 000 °C/s).

Kutatási területeink
 • szobahőmérsékleten folyékony fémek és ötvözetek
 • LME jelenségek (Liquid Metal Embrittlement)
 • GBP jelenségek (Grain Boundary Penetration)
 • GBW jelenségek (Grain Boundary Wetting)
 • amorf ötvözetek
 • amorf-nanokristályos ötvözetek
 • kvázikristály szerkezetek
 • nagyentrópiás ötvözetek
 • hővezetés hősugárzás és hőáramlás nanoszerkezetű anyagokban
 • fotolitikus és fotokatalitikus rekaciók
 • égés optimalizálás
 • felületi aktiválási eljárások
 • alumínium hidrolízise
 • nano alumínium-hidrát
 • színfém- és ötvözet-vékonyrétegek (nano mikro)
 • hidrogénelőállítás
 • mikro- és nanoporozitás
 • ultraporózus alumínium-oxid
 • kriogélek
 • lágymágneses tulajdonságok és anyagok
 • szuperhidrofób tulajdonságok és felületek

Fejlesztés

Kutatásainkat sok esetben már meglévő problémák indukálják. Emiatt azokat az ipari igények alapján továbbfejlesztjük, és prototípus berendezéseket, terméket, anyagot, know-how-t, illetve iparjogvédelmi oltalmat valósítunk meg belőlük.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kutatási eredmények prototípusban, termékben vagy technológiában realizálódjanak.

Fejlesztési területeink

nanorészecske- és kolloidgyártás10
víztisztítási technológiák10
gyorshűtő berendezés10
alacsony és magas hőmérsékletű hőszigetelő vékonyrétegek10
hőszigetelő és hőálló kerámiák10
égés optimalizálás10
nagy hatásfokú inertgáz tisztítás10
speciális hőkezelési technológiák10
fém kopásálló vékonybevonatok10
kémiai berendezések10

Minden kutatásunk és fejlesztésünk célja egy innovatív megvalósítás, melynek az alábbi eredményei lehetnek:

 • meglévő technológia költségei csökkenthetőek,
 • új technológia vezethető be,
 • új termék vagy anyag kerülhet piacra,
 • új termékek előállításához új prototípus pilot, félüzemi vagy üzemi berendezések készülnek,
 • újabb piaci szegmensekben nyílik lehetőség szereplésre,
 • új munkahely jön létre,
 • növekszik a profit.

Természetesen fontos szerepe van a minél gyorsabb megtérülésnek és a piaci igényeknek is.

Az új eredmények piacra vitele kapcsán fontos szerepet kapnak az új startup cégek melyeket partnereinkkel indítunk. Ezek mindegyike egy-egy új eredmény hasznosítását hivatottak végigvinni.