Kedvezményezett neve

H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe és célja

Nagy hőállóságú alumínium-oxid szálasanyag kutatás-fejlesztés

A támogatás összege

367 646 977 Ft

A támogatás mértéke

68,44%

A projekt tervezett befejezési dátuma

2019.07.31.

A projekt azonosító száma

KFI_16-1-2017-0193

A projekt bemutatása

A nanotudományok fejlődésével újabb és újabb anyagcsaládokat, szerkezeti struktúrákat ismerhetünk meg. Sokszor a hagyományos anyagok csupán szerkezeti átalakításával is olyan „meglepő” tulajdonságokhoz jutunk, amelyekre támaszkodva régóta fennálló műszaki-technológiai problémákra adhatunk költséghatékony választ.

Jelen kutatás-fejlesztés projektünk is egy ilyen területhez kapcsolódik.

A projekt tudományos kutatási területe rendívül időszerű és kapcsolódik a modern kutatási trendekbe, ugyanis a költséghatékonyabb, illetve kombinált tulajdonságú anyag alap és alkalmazott kutatása ma a rendkívül domináns világszerte.

Témája egy olyan alumínium-oxid szálas anyagcsalád kutatás-fejlesztése, amely egyszerre több előnyös tulajdonsággal is rendelkezik nanostruktúrált szerkezetéből adódóan. Ezek közül fontos a magas hőállóság, magas hőterjedés gátló képesség, valamint kis tömeg.

Korábbi saját, valamint Partnereink alap és alkalmazott kutatásaira alapozva az a kiindulási hipotézisünk, hogy lehetséges 100% alumínium-oxidból akár 1800-1900 °C-on történő alkalmazást lehetővé tevő szálas hőszigetelő alapanyagot készíteni alacsony előállítási hőmérsékleten. Az eddigi eredmények alapján ez az anyag a legtöbb tulajdonságában jobb a jelenleg ismerteknél, az előállítási költsége pedig alacsonyabb.

A projekt eredménye mind hazai, mind a nemzetközi szinten jelentős újdonságtartalommal bír. Erről meggyőződtünk az előzetes kísérletek és felmérések során. Ezt reprezentálják az előzetes alapkutatások, melyek az ELTE-n folytak egy nemzetközi FP-7 pályázat támogatásával, annak nemzetközi érdeklődést kiváltó mellékeredményeként.

A tudományos eredmények ipari technológiába való átültetése, hasznosítása, gyártási folyamatok kifejlesztése is célja a projektnek. Éppen ezért nagy lehetőségeket hordoz a pályázat, mert lehetővé teszi a komplex eredményt úgy, hogy a versenytársak előtt valósuljon meg. Így lehetőséget biztosítva magyarországi cégek hazai és nemzetközi piaci szegmensbe való bejutására magas hozzáadott értékkel.