Kedvezményezett neve

H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe és célja

Új, automatizált, kompakt, laborfülkébe telepíthető, folyamatos szűrő prototipus berendezés

A támogatás összege

95 292 105 Ft

A támogatás mértéke

66,23%

A projekt tervezett befejezési dátuma

2020.06.30.

A projekt azonosító száma

2018-1.1.1-MKI-2018-00161

A projekt bemutatása

Tevékenységünk egyrészt anyagtudományi alap- és alkalmazott kutatásokból áll, amelyekre alapozva új anyagcsalád, technológia, eljárás létrehozása a cél. Másrészt fejlesztési tevékenységből mely vegyipari, gépészeti területeket ölel fel. Csapatunk releváns szakterületi kompetenciáit, kreatív problémamegoldó szemléletét külső K+F+I megbízásaink, tudományos-műszaki partneri együttműködéseink is bizonyítják. Ehhez a tevékenységünkhöz szervesen kapcsolódik a kutatás-fejlesztési pályázatokon való részvétel is.

Jelen projekt célja a gyártástechnológia és a szálak hőmérsékletfüggési paramétereinek kutatása, vizsgálata, valamint egy a felskálázást lehetővé tevő TRL-6 szintű félüzemi szálasító berendezés prototípusának kifejlesztése és tesztelése.

Bízunk benne, hogy az így létrejövő eredmények a H-ION Kft. eredményessé válásán túl munkahelyeket teremtenek, hozzájárulnak a magyar GDP növekedéséhez, továbbá öregbítik hazánk hírnevét K+F+I területen.