Kedvezményezett neve

H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe és célja

Új generációs, ngy hőállóságú, formázott hőszigetelő termékcsalád fejlesztése magas hőmérsékletű ipari alkalmazásokhoz és technológiákhoz

A támogatás összege

193,52 millió Ft

A támogatás mértéke

55%

A visszatérítentő hitel összege

123,15 millió Ft

A projekt tényleges befejezési dátuma

2022.05.31.

A projekt azonosító száma

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00907

A projekt bemutatása

A nanotudományok fejlődésével újabb és újabb anyagcsaládokat, szerkezeti struktúrákat ismerhetünk meg. Sokszor a hagyományosanyagok csupán csak szerkezeti átalakításával is olyan – az eredeti anyag tulajdonságaitól merőben eltérő, „meglepő” –tulajdonságokhoz jutunk, amelyekre támaszkodva régóta fennálló műszaki-technológiai, vagy épp biológiai, kémiai problémákraadhatunk választ. Jelen kutatás-fejlesztési projektünk is ilyen jellegű, kapcsolódva a világélvonalbeli kutatás-fejlesztési trendekhez. Ugyanis a költséghatékonyabban, környezetkímélőbben előállítható, illetve kombinált, komplex tulajdonságú anyagok kutatás-fejlesztése ma a legnagyobb részt teszi ki az anyagtudományban világszerte.

A projekt kutatás-fejlesztési előzménye egy olyan aloxszálas anyagcsalád, amely több előnyös tulajdonsággal is rendelkezik egyszerre:

 • 100% alumínium-oxid tartalom
 • Önmagábantűzálló (nem kell adalékanyag)
 • Magas hőmérsékletű hőállóság levegőn is
 • Alacsony hővezetési képesség
 • Zárt héjszerkezetű,mikrométeres szálak
 • Nanométeres skálájú belső porozitás
 • Ultrakönnyű tömeg
 • Alacsony előállítási hőmérséklet
 • Biológiailag éskémiailag is nagy ellenállóképesség

A projekt keretében a fenti K+F eredmény felhasználásával létrehozni tervezett eredmények a következőek:

1. Technológiai, új, kis méretű, nagy hőállóságú, hőszigetelő vákuumformázott termék gyártástechnológia (know-how)

Szakaszai a következők (fontosabb paramétereivel):

 • szálasalapanyag méretezés (átlagos szálhossz)
 • szálasanyag, töltőanyag, kötőanyag keverés (összetétel, arány, keverési idő)
 • avákuumformázási alakadás (szívóerő, idő, rácsgeometria, rácsparaméter, anyag)
 • leválasztás (módja, fogadófelület)
 • szárítás(hőmérséklet, idő, páratartalom)
 • hőkezelés (hőmérséklet, idő, hőprofil)
 • hűtés (idő, fogadó felület)

2. Prototípus gyártóberendezés: új, kis méretű, nagy hőállóságú, hőszigetelő vákuumformázó berendezés

A prototípus egy speciális vákuumformázási módszertanonalapuló félüzemi berendezés. Ez a prototípus gyártóberendezés már egy skálanövelt berendezés, melyen a szükséges paraméterek mind állíthatók, optimalizálhatók. Ennek eredményeképpen a megfelelő szálasanyag, töltőanyag, kötőanyag keverékből kis méretű formázott köztes termék hozható létre. Ez a berendezés már alkalmas arra, hogy reprodukálható módon, az újprototípus köztes terméket létrehozzuk, mely a technológiai szakasz végére lesz teljes termék. Az előző pontban a technológiai sornálbemutatott paraméterek – mint szívóerő, szívási idő, rácsgeometria, rácsparaméter és anyag – játszanak fő szerepet. Itt a szívórácsaz egyedi kvázi geometriafüggetlen kialakíthatósága a projekt keretében tervezett 3D nyomtató segítségével kerül legyártásra.

3. Termék: új, innovatív 100% alox kis méretű, nagy hőállóságú, hőszigetelő vákuumformázott termékcsalád

A projekt prototípus termékeredménye pedig az előző két pontban bemutatott technológia segítségével előállított különböző geometriájú (cső, idom, lap stb.)elemek. Melyek rendelkeznek az elvárt megfelelő tulajdonságokkal (hőszigetelő képesség, hőállóság, sűrűség stb.). Ezentermékcsalád lényeges ismérve, hogy a legyártott hőszigetelő elemek geometriáját a megrendelői igényeknek megfelelően akáregyedi, akár szériagyártásra is alkalmas módon lehet kialakítani, figyelembe véve a célzott alkalmazások követelményrendszerét. A piacon pont annak előnye nagy, ha egyedi megrendelői igényeket tudunk kielégíteni. Hiszen ezek nyereség aránya a legnagyobb.Jelenleg a piacon ilyen termék, ultrakönnyű, porózus, szálas 100% alox anyag nem található, így hazai és nemzetközi szinten isújdonság. A termékcsalád megnevezés azért releváns, mert ugyanazon anyagösszetételből készülve nagyon sokféle geometria leszkialakítható a megrendelői, illetve piaci igényeknek megfelelően. Ezek konkrétan a következő geometriák lehetnek: különbözőátmérőjű csövek, félcsövek, tégelyek, poharak, tartók, tartályok, fedelek, falazó elemek, tömítő elemek stb. Mindezeket a különbözőüvegipari, acélgyártási, öntödei, kohóipari, cementipari, kerámiaipari, repülőgép és gépjármű gyártási magashőmérsékletűtechnológiai folyamatai fogják felhasználni, alkalmazni: például kemenceszigetelések, tárolások, öntészeti feladatok. Mindegyik közös jellemzője a magas hőállóság és hőszigetelő képesség.